РЪКОВОДСТВО

 

Контролен съвет

Светослав Георгиев - Зам. кмет на Община Червен бряг
инж. Ивайло Иванов - Председател на Общински Съвет Червен бряг
Димитър Димитров - Представител на "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД

Управителен съвет

инж. Данаил Вълов - Кмет на Община Червен бряг
Тодор Тодоров - Адвокат
Георги Петров - Изпълнителен директор - "ЕТА"
Илия Кирилов - Управител - "Виагруп" ЕООД
Илиян Здравков  
Катя Николова - Секретар

Председател на УС

Ангел Стоянов 

С ПОДКРЕПАТА НА

ПАРТНЬОРИ

СНИМКИ

ВИДЕО РЕПОРТАЖИ